ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษผู้ชาย

ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ คุณ Kristian
คุณ Jon (ส่งงานภายใน 24 ชม.) (Recommend)
คุณ Mike (ส่งงานภายใน 24 ชม.) (Recommend)
คุณ Sean (ส่งงานภายใน 24 ชม.) (Recommend)
ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ คุณ Nick
ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ คุณ Alex

ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ คุณ Dusty

คุณ Dave (ส่งงานภายใน 24 ชม.) (Recommend)

ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ คุณ Tim
(เหมาะสำหรับสคริปสั้น 100-200 คำ)

ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ คุณ Logan

ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ คุณ Matt
ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ คุณ Mitch

คุณ Tyler (ส่งงานภายใน 24 ชม.)
คุณ Chris (ส่งงานภายใน 24 ชม.) (Recommend)


ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษผู้หญิง

ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ คุณ Linneas

ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ คุณ Renee

ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ คุณ Ruby (Recommend)

ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ คุณ Collin (Recommend)

ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ คุณ Shelby (Recommend)
คุณ Kathy
(เหมาะสำหรับสคริปสั้น 100-200 คำ)

ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ คุณ Debra
(เหมาะสำหรับสคริปสั้น 100-200 คำ)
ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ คุณ Mellisa

ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ คุณ Stephanie
ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ คุณ Arbel

หน้าหลัก

การแสดงความเห็นถูกปิด

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: