ตัวอย่างเสียงญี่ปุ่น เวียดนาม เกาหลี กัมพูชา

ตัวอย่างเสียงภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างเสียงภาษาญี่ปุ่น ชาย1
ตัวอย่างเสียงภาษาญี่ปุ่น หญิง1

ตัวอย่างเสียงภาษาเวียดนาม

ตัวอย่างเสียงภาษาเวียดนาม ชาย1
ตัวอย่างเสียงภาษาเวียดนาม หญิง1

ตัวอย่างเสียงภาษาเกาหลี / กัมพูชา

ตัวอย่างเสียงภาษาเกาหลี หญิง
ตัวอย่างเสียงภาษากัมพูชา ชาย

ต้องการเสียงภาษาอื่นๆ หรือตัวอย่างเสียงท่านอื่นเพิ่มเติม ติดต่อ

การแสดงความเห็นถูกปิด

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑