ตัวอย่างเสียงภาษาจีน

ตัวอย่างเสียงภาษาจีน

เสียงจีน ชาย1
เสียงจีน หญิง1
เสียงจีน ชาย2
เสียงจีน ชาย3

เสียงจีน หญิง2
เสียงจีน หญิง3

การแสดงความเห็นถูกปิด

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑