ตัวอย่างเสียงจีน เวียดนาม

ตัวอย่างเสียงภาษาจีน

ตัวอย่างเสียงภาษาเวียดนาม

 

การแสดงความเห็นถูกปิด

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑