ตัวอย่างเสียงอังกฤษ

ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ (ชาย) คุณ Jeffrey

Jeff


ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ (หญิง) คุณ Annie

Annie


ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ (ชาย) คุณ Chris

Chris


ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ (หญิง) คุณLinneas

Lin


ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ (ชาย) คุณThrottleup

Throttleup.jpg


ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ (ชาย) คุณSteve Maxell

Steve


ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ (ชาย) คุณ Kyle

k


ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ (ชาย) คุณ Frank

f


ตัวอย่างเสียงภาษาอังกฤษ (หญิง) คุณ Cathbradley

Cathbradley

 

หน้าหลัก

การแสดงความเห็นถูกปิด

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑